2.28.2006

prodigal dub 1 & 2

Mother please be strong
Don't take it hard on yourself
Blame someone else
Don't let him slip away now
Father's never home
'Coz life's been so hard since losin'
Losin' you
So please come home soon
Mother please be strong
Don't take it hard on yourself
Blame someone else
Don't let him slip away now

Near his sister stands alone
Who's to know she's okay
Go blame yourself
We've got to save her
Children of the sun
Don't hide away from your pain
Please come back home
No, don't you run away now
Mother please be strong
Blame someone else
Don't let him slip away now
Don't let him slip away now
Don't let him slip away....
...now.

2.14.2006

times like these

I am a one way motorway
I’m the one that drives away
Then follows you back home
I am a street light shiningI’m a wild light blinding bright
Burning off alone
It’s times like these you learn to live again
It’s times like these you give and give again
It’s times like these you learn to love again
It’s times like these time and time again
I am a new day rising
I’m a brand new sky
To hang the stars upon tonight
I am a little divided
Do I stay or run away
And leave it all behind?

2.07.2006

cannonball

Still a little bit of your taste in my mouth
Still a little bit of you laced with my doubt
Still a little hard to say what's going on
Still a little bit of your ghost your witness
Still a little BIT of your face I haven't kissedYou
step a little closer EACH DAY
Still I can't SAY what's going on
Stones taught me to flyLove taught me to lie
Life taught me to die
So it's not hard to fall
When you float like a cannonball
Still a little bit of your song in my ear
Still a little bit of your words I long to hear
You step a little closer TO ME
So close that I can't see what's going on
Stones taught me to fly
Love taught me to lie
Life taught me to die
So it's not hard to fall
When you float like a cannon
Stones taught me to flyLove taught me to cry
So come on courage!
Teach me to be shy'Cause it's not hard to fall
And I don't WANNA scare her
It's not hard to fallAnd I don't wanna loseI
t's not hard to grow
When you know that you just don't know

12.08.2005

spolarium

Dumidilim ang paligid. May tumawag sa pangalan ko...Labing isang palapag...Tinanong kung okey lang ako.Sabay abot ng baso...May naghihintay At bakit ba' pag nagsawa na ako, bigla na lang ayoko na! At ngayon, Di pa rin alam kung bat' tayo nandito. Puwede bang itigil muna ang pag-ikot ng mundo? Lumiwanag ang buwan!San Juan! Di ko na nasasakyan ang lahat ng bagay ay gumuguhit na lang sa'king lalamunan. Ewan mo at ewan natin...Sinong may pakana?At bakit ba tumilapon ang gintong alak diyan sa paligid mo? At ngayon Di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Puwede bang itigil muna ang pag-ikot ng mundo? Umiyak ang umaga! Anong sinulat ni Enteng at Joey diyan sa gintong salamin? Di ko na mabasa pagkat merong nagbura! Ewan mo at ewan natin...Sinong nagpakana?At bakit ba tumilapon ang spolarium diyan sa paligid mo? At ngayon Di pa rin alamKung ba't tayo nandito... Puwede bang itigil muna ang pag-ikot ng mundo?

11.28.2005

it's over

felt like fate but a little late
to chase a dream you can't create
sure we could've made it to the end
but this i say in my defense

gues time to go is time to grow
and time to challenge what you know
i'm not constrained by the constraints
that trap you in your fucking game

you had your tears for all your fears
i had to take the wheel and steer
this was all i had and it was getting faked
no time to learn from your mistakes

and i still hear her calling ouyt my name
but those days are gone and time has flown
we'll never ever be the same again

11.25.2005

tikman

Hindi mapakali, magdamag hinahanap. Nababaliw tuwing naaalala ang init. hindi malimutan kailangang muling makamit ang tamis..sa aking mga labi. Halika't tikman ang langit.
- e. buendia

6.28.2005

kahit pa

muling lalapit
ang liwanag sa paligid
at ang tinig
na sa akin nagsasabing
hindi mapipgil ng mundo
papatunayan ang pangako

dahil kailangan ka
kailangang pakita natin tayo'y iba
at kahit pa
hindi papapigil sa mundo
at sa umagang darating
lahat ay aking kakayanin
at kahit pa ikaw lang at ako

huwag mong isipin
ang mga harang sa atin ang ihip ng hangin ay darating

bigla lang titigil ang mundo
at ang lahat ay maglalaho

hindi ko man hawak ang panahon
maging ang ikot ng buhay
basta't IKAW at IKAW pa rin!
IKAW at IKAw pa rin!